BEZPŁATNY WEBINAR: Podstawowe techniki operacyjnego zaopatrywania pourazowych ubytków ręki powstałych w efekcie działań wojennych

W obliczu wojny w Ukrainie Centrum Edukacji Medycznej (CEM), zgodnie z misją prowadzenia specjalistycznych szkoleń dla kadry medycznej, wspiera celowaną wiedzą praktyczną polskie kadry medyczne. „BEZPŁATNY WEBINAR: Podstawowe techniki operacyjnego zaopatrywania pourazowych ubytków ręki powstałych w efekcie działań wojennych”