Jesteśmy organizacją zrzeszającą studentów i początkujących lekarzy wiążących swoją przyszłość z ortopedią i traumatologią narządu ruchu. Naszym celem, mówiąc najogólniej, jest kreowanie możliwości. W naszych szeregach znajdują się najbardziej aktywni studenci ze wszystkich ośrodków w kraju. Wierzymy, że poprzez szeroko zakrojoną współpracę uda nam się zorganizować wiele wspólnych konferencji, warsztatów, praktyk w kraju, a być może za granicą. Od tej pory mówimy jednym głosem. Jesteśmy zauważalni.  Jako organizacja wspierana przez PTOiTr oraz PTA otrzymaliśmy prawo wstępu na wydarzenia organizowane przez wyżej wymienione Towarzystwa na preferencyjnych warunkach. Drzemie w nas ogromny potencjał i pora to ukazać. Wnieśmy nową jakość do świata polskiej ortopedii. Zostańmy rezydentami, którzy od pierwszego dnia będą zaskakiwać swoich przełożonych poziomem wiedzy i umiejętności.

Zapraszamy do współpracy również Ciebie!

Wierzymy, że członkostwo w naszym Towarzystwie umożliwi zawiązanie wielu przyjaźni oraz wpłynie pozytywnie na jakość opieki nad naszymi przyszłymi pacjentami.

Ogólnopolskie Studenckie Towarzystwo Ortopedyczne

ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź
Klinika Ortopedii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej
KRS: 0000678863
Numer konta bankowego: 62 1240 5211 1111 0010 7379 2388
E-mail: zarzad@osto.edu.pl