Program wakacyjnych praktyk ortopedycznych dla członków Ogólnopolskiego Studenckiego Towarzystwa Ortopedycznego powstał, aby zapewnić wszystkim członkom OSTO możliwość poszerzania wiedzy i ćwiczenia umiejętności praktycznych pod okiem najlepszych specjalistów w naszym kraju. 

Podczas wyjazdu uczestnik ma możliwość brać czynny udział w pracy oddziału oraz w zabiegach na bloku operacyjnym. Celem programu jest nauka poprzez relację mistrz-uczeń, nastawioną na wymianę doświadczeń i na praktyczną naukę ortopedii. 

Wyjazdy na praktyki wakacyjne są także świetną okazją do poznania ciekawych i inspirujących ludzi, którzy traktują ortopedię nie tylko jako pracę, ale przede wszystkim jako pasję.

Koordynatorem praktyk jest członek zarządu – Wojciech Bocheński – wbochenski99@gmail.com

Zachęcamy do zapoznania się z relacjami z wyjazdów naszych członków w poprzednich latach. 

Regulamin Programu Praktyk Wakacyjnych OSTO

Ulotka informacyjna z listą opiekunów praktyk (stan na 2023r.)