Gdańska Szkoła Mikrochirurgii to cykliczny projekt dla członków OSTO, mający na celu nabycie i rozwój wiedzy mikrochirurgicznej oraz ćwiczenie umiejętności praktycznych.

Szkoła organizowana jest zawsze na początku roku w urokliwej stolicy województwa pomorskiego –  Gdańsku. Do tej pory odbyły się 3 edycje. W zależności od łagodzenia obostrzeń pandemicznych zaplanowana jest kolejna, IV edycja.

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami z poprzednich edycji: 2018, 2019, 2020

Szkoła jest wydarzeniem jednodniowym, podczas którego kursanci mają okazję wysłuchać merytorycznego wstępu i kolejno ćwiczyć szycie pod mikroskopem (nerwu, tętnicy i żyły) z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi mikrochirurgicznych przy zachowanej ergonomicznej postawie ciała.

Jednorazowo w szkoleniu bierze udział 20 osób. Jest ono bezpłatne, a udział w jednej edycji nie wyklucza udziału w kolejnych. Za organizację odpowiedzialni są członkowie OSTO Gdańsk pod nadzorem i opieką lekarzy oraz udostępnieniem sprzętu (mikroskopy i narzędzia chirurgiczne) przez Katedrę i Klinikę Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Serdecznie zachęcamy do śledzenia informacji o naborze członków do kolejnej edycji ?