Relacja z konferencji „Co w stawie trzeszczy? O onkologii narządu ruchu od podstaw” Szczecin 2022

O onkologii narządu ruchu rozmawiali lekarze oraz studenci z całej Polski podczas 3-dniowej konferencji  „Co w stawie trzeszczy?”. Wydarzenie miało miejsce w Rektoracie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w dniach 8-10 kwietnia 2022 roku. Była to już V edycja naszej szlagierowej konferencji. Tym razem do głównych organizatorów należała także Katedra i Klinika Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu PUM oraz działające przy Klinice Studenckie Koło Naukowe. Komitet Organizacyjny tworzyli: lek. Dawid Ciechanowicz, lek. Jakub Pawlik, Hanna Wawrzyniak, dr Alina Jurewicz oraz Kinga Dąbek. Wśród patronów konferencji znalazło się m.in. Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, Stowarzyszenie Sarcoma oraz Pomorski Uniwersytet Medyczny i Parlament Studentów PUM.

Patronat medialny nad konferencją objęło TVP3 Szczecin. Zapraszamy do zapoznania się z krótką relacją z wydarzenia pod poniższym LINKIEM.

Gotowy do działania Komitet Naukowy oraz Komitet Oganizacyjny konferencji. Od lewej: Doktor Krzysztof Rękawek; Profesor Daniel Kotrych; Doktor Radomir Czajka; Kinga Dąbek; Jakub Pawlik, Hanna Wawrzyniak, Profesor Andrzej Bohatyrewicz i Dawid Ciechanowicz.

Ideą cyklicznej konferencji „Co w stawie trzeszczy?” jest przekazywanie specjalistycznej wiedzy z różnych dziedzin ortopedii w sposób zrozumiały, prosty i dostępny zarówno dla młodych lekarzy, jak i zainteresowanych studentów. Tym razem główna tematyka dotyczyła nowotworów narządu ruchu. To właśnie w tej dziedzinie ortopedii właściwa i wcześnie postawiona diagnoza oraz odpowiednie leczenie zasadniczo wpływają na rokowania chorych. Dlatego każda okazja do przekazywania wiedzy o onkologii ortopedycznej jest dobra. Ponadto dzięki wsparciu Prezesa PTOiTr – Profesora Tomasza Mazurka, każdy z uczestników konferencji otrzymał wydanie specjalne najstarszego w Polsce czasopisma ortopedycznego – Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, które prawie w całości zostało poświęcone onkologii narządu ruchu.

Podczas pierwszego wystąpienia prelegentów Martna Szyjkowska przedstawiała na jakie objawy zwracać uwagę u pacjentów z nowotworami kości oraz jakie badania labolatoryjne możemy użyć w procesie diagnostycznym. Martyna za powyższe wystąpienie została nagrodzona przez Komitet Naukowy III nagrodą
Wielkim zaszczytem było móc gościć podczas konferencji Prezesa Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego (PTOiTr) - Profesora Tomasza Mazurka. Dzięki Panu Profesorowi możliwe było stworzenie specjalnego wydania czasopisma Chirurgii Narządów Ruchu i Ortopedii Polskiej
Komitet Naukowy uważnie przysłuchiwał się wszystkim prelekcjom. Od lewej: Profesor Andrzej Bohatyrewicz, Profesor Tomasz Mazurek, Profesor Daniel Kotrych.

Podczas pierwszego dnia wydarzenia uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać wykładów przygotowanych przez wybitnych specjalistów, zajmujących się onkologią narządu ruchu – Profesor Daniel Kotrych (Szczecin), Profesor Piotr Rutkowski (Warszawa) oraz Doktor Radomir Czajka (Szczecin). Uroczyste otwarcie konferencji uświetnił swoją obecnością Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego Profesor Bogusław Machaliński oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego – Profesor Tomasz Mazurek, a także Kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu PUM – Profesor Andrzej Bohatyrewicz. Po niezwykle ciekawych wykładach eksperckich oraz żywej dyskusji dla uczestników zaplanowana została uroczysta kolacja.

Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie - Profesor Bogusław Machaliński podczas uroczystego powitania uczestników konferencji. To był ogromny zaszczyt gościć Pana Profesora, który objął wydarzenie patronatem honorowym.
Patronat nad konferencją objęło także Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki i Czarniaki - Sarcoma. Na zdjęciu członek zarządu - Szymon Bubiłek przybliża uczestnikom działalność Stowarzyszenia.
Prawdziwa ikona ortopedii onkologicznej - Profesor Daniel Kotrych, podczas wykładu otwierającego. Tematem wystąpienia była - "Diagnostyka nowotworów kości"
Podczas drugiego wykładu w Piątek Doktor Radomir Czajka przedstawił jak zmieniało się leczenie pacjentów z nowotworami kości na przestrzeni lat, jakie możliwości terapii mamy obecnie oraz jaki kierunek ortopedia onkologiczna obierze w przyszłości
Podczas ostatniego wykładu eksperckiego w Piątek Profesor Piotr Rutkowski zaprezentował temat "Wielospecjalistyczne podejście do diagnostyki i terapii mięsaków tkanek miękkich". Wystąpienie cieszyło się dużym zainteresowaniem i pomimo późnej pory nie brakowało pytań do Pana Profesora.

Na drugi dzień konferencji zaplanowane zostały wystąpienia studentów oraz młodych lekarzy z zakresu onkologii ortopedycznej. Nad merytoryką prezentowanych treści czuwał Komitet Naukowy na czele z Profesorem Andrzejem Bohatyrewiczem. W programie zaplanowano 5 sesji, które poprzedzone były wykładami eksperckimi zaproszonych gości (Profesor Andrzej Bohatyrewicz, Profesor Anna Raciborska, Profesor Daniel Kotrych, Profesor Tomasz Mazurek). Poziom merytoryczny przygotowanych prac przerósł najśmielsze oczekiwania zarówno Komitetu Naukowego, jak i organizatorów. Pomimo, że wielu z prelegentów było jeszcze studentami, to wystąpienia były prezentowane w sposób niezwykle ciekawy, Natomiast przygotowanie merytoryczne prac było na najwyższym poziomie. Z tego miejsca szczere wyrazy uznania i gratulacje dla wszystkich prelegentów – świetna robota! 🙂

Pierwszą sesję w Sobotę otworzył Przewodniczący Komitetu Naukowego - Profesor Andrzej Bohatyrewicz, który przedstawił zagadnienie steroidoterapii w leczeniu schorzeń ortopedycznych
Każde wystąpienie prezentowało wysoki poziom merytoryczny i zawierało wiele wskazówek praktycznych dla młodych lekarzy. Na zdjęciu Mateusz Nawrocki z Warszawy przybliża temat wykorzystania klasycznych badań RTG w diagnostyce nowotworów kości
Każda sesja zakończona była panelem dyskusyjnym, które obfitowały w żywe dyskusje i dużą dawkę wiedzy. Na zdjęciu Profesor Daniel Kotrych odpowiada na pytania uczestników konferencji
Mimo, że Pani Profesor Anna Raciborska nie mogła być z nami w Szczecinie osobiście, to dzięki połączeniu online ucztesnicy konferencji mieli okazję wysłuchać ciekawego wykładu na temat diagnostyki i leczenia nowotworów kości u dzieci. Po wykładzie Pani Profesor chętnie odpowiadała na wszystkie pojawiające się pytania

Na koniec konferencji Komitet Naukowy przyznał 3 nagrody dla prelegentów:

  • I nagroda: Diagnostyka różnicowa guzów kości – zmiany guzopodobne. Julia Kulbacka (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
  • II nagroda: Przerzuty nowotworowe do szkieletu osiowego i obwodowego – kwalifikacja do leczenia operacyjnego, główne zasady leczenia. Kaja Surowiecka (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
  • III nagroda: Objawy nowotworów kości oraz pomocne w diagnostyce badania laboratoryjne. Martyna Szyjkowska (Pomorski Uniwersytet Medyczny)

Swoje nagrody, podczas głosowania wybrała również publiczność i tutaj uhonorowani zostali:

  • I nagroda: Chondroma, Chondroblastoma, Aneurysmal Bone Cyst. Wojciech Bocheński (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
  • II nagroda: Diagnostyka obrazowa nowotworów kości – jakie inne badania obrazowe możemy zastosować? Hanna Wawrzyniak (Pomorski Uniwersytet Medyczny)
Nagrody dla laureatów zostały ufundowane przez naszych sponsorów: Centrum Edukacji Medycznej, Wydawnictwo PZWL, Edra Urban&Partner, Więcej niż LEK, LEPoLEK.
Uroczystość wręczenia nagród Komitetu Naukowego. Na zdjęciu od lewej Przewodniczący Komitetu - Profesor Andrzej Bohatyrewicz podczas odczytywania zwycięskich wystąpień; następnie Marcin Mostowy (Prezes OSTO) oraz Komitet Organizacyjny w składzie - Hanna Wawrzyniak, Dawid Ciechanowicz, Jakub Pawlik
Zwycięskie wystąpienie Juli Kulbackiej z Łodzi na temat Diagnostyki różnicowej w ortopedii onkologicznej z szczególnym naciskiem na zmiany guzopodbne. Warto podkreślić, że było to pierwsze wystąpienie Juli na konferencji - tym bardziej gratulujemy i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy 🙂
Publiczność zdecydowała, że najciekawsze wystąpienie przedstawił Wojciech Bocheński z Łodzi, podczas którego przybliżył tematykę nowotworów łagodnych kości (Chondroma, Chondroblastoma,Torbiel tęniakowata kości)
Drugą nagrodę Komitetu Naukowego zdobyła Kaja Surowiecka z Lublina za przedstawienie bardzo ważnego problemu leczenia zmian przerzutowych do szkieletu osiowego i obwodowego
Drugie najciekawsze wystąpienie wg, publiczności zostało zaprezentowane przez Hannę Wawrzyniak ze Szczecina i dotyczyło wykorzystania badań obrazowych w diagnostyce nowotworów kości

Podczas ostatniego dnia wydarzenia dla uczestników przygotowane zostały dwie tury warsztatów praktycznych. Wcześniej jednakże podczas śniadania zaprezentowany został przez Prezesa firmy ChMAndrzeja Sobolewskiego wykład na temat możliwości rekonstrukcji w ortopedii onkologicznej. Następnie podczas warsztatów uczestnicy mieli możliwość dzięki Profesorowi Łukaszowi Kołodziejowi poznać jak powinno przebiegać prawidłowo przeprowadzone badania ortopedyczne. Natomiast podczas warsztatów USG stawu kolanowego Doktor Krzysztof Rękawek, zaprezentował możliwości wykorzystania ultrasonografii w ortopedii. Warto podkreślić, że wszyscy uczestnicy, dzięki dużej dostępności aparatów, mieli możliwość samodzielnie przeprowadzić pełne badanie z użyciem USG. Z tego miejsca serdecznie podziękowania dla sponsorów i organizatorów warsztatów –TMS Sp z o o (wyłączny, autoryzowany przedstawiciel firmy Canon Medical Systems), a także Fundacji Mocni na Starcie oraz firmie MIRO.

Dobrze przeprowadzone badania ortopedyczne to fundament w procesie diagnostycznym. Profesor Łukasz Kołodziej uczył przyszłych ortopedów na co zwracać szczególną uwagę oraz jak przeprowadzić prawidłowe badanie przedmiotowe
Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty wykorzystania ultrasonografii w diagnostyce ortopedycznej. Na zdjęciu Doktor Krzysztof Rękawek prezentuje, jakie struktury możemy uwidocznić w stawie kolanowym podczas badania USG

Na konferencji ortopedycznej nie mogło zabraknąć również wiertarek, płyt i śrub. Podczas warsztatów osteosyntezy na sztucznych kościach Doktor Szymon Pituch uczył młodych medyków jak zespalać złamania w obrębie trzonu kości ramiennej oraz kości przedramienia. Do dyspozycji uczestników było oryginalne instrumentarium, używane podczas operacji ortopedycznych. Duże podziękowania za organizację warsztatów dla firmy ChM. Na wyszczególnienie zasługują jednak warsztaty komunikacji z pacjentem onkologicznym, przygotowane przez Doktor Justynę Krysztowiak wraz z aktorami z Teatru Współczesnego w Szczecinie. Podczas nich uczestnicy mogli wcielić się w rolę lekarza, który ma za zadanie przeprowadzenie „trudnej” rozmowy zarówno z chorym, jak i rodziną oraz kolegą z pracy (relacja młody lekarz – starszy lekarz). Była to wyjątkowa okazja do szlifowania umiejętności miękkich i komunikacyjnych, tak ważnych w praktyce każdego medyka.

Podczas warsztatów komunikacji uczestnicy mogli przeżyć na własnej skórze jakie emocje towarzyszą zarówno lekarzom, jak i pacjentom podczas przekazywania trudnych wiadomości. Na zdjęciu Marcin Mostowy podczas niełatwego zadania przekazania pacjentce informacji o konieczności amputacji kończyny.
Przyszłe rezydentki ortopedii pod okiem Doktora Szymona Pitucha zakładają pierwszy w życiu gwóźdź śródszpikowy, aby zespolić złamaną kość ramienną. Warsztaty powstały dzięki uprzejmości firmy ChM
Pomimo, że aktorzy nie oszczędzali uczestników warsztatów komunikacji podczas przygotowanych scenek, to na koniec dobry humor dopisywał wszystkim 🙂 Na zdjęciu od lewej: Wojciech Wiese, Maria Wójtowicz, Katarzyna Nowak (Aktorka), Justyna Krysztowiak (Prowadząca warsztaty), Adam Kuzycz-Berezowski (Aktor), Maciej Kloc, Konrad Czernikiewicz, Dawid Ciechanowicz

W wydarzeniu udział wzięło około 90 uczestników z całej Polski. Wiele pozytywnych opinii i ciepłych słów, sprawiają że mamy jeszcze więcej motywacji i energii do tworzenia podobnych wydarzeń w przyszłości. Możecie się o tym przekonań już na początku Czerwca w Lublinie na kolejnej edycji „Co w stawie trzeszczy?”, tym razem w tematyce stawu biodrowego. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz social media 🙂

W Szczecinie podczas 3 dni konferencji udział wzięło ponad 90 uczestników z całej Polski. Cieszymy się, że tak wiele osób zdecydowało się dołączyć do naszego wydarzenia. Jeśli chcesz być częścią kolejnych edycji zapraszamy już niebawem do Lublina 🙂