Relacja z konferencji „Co w stawie trzeszczy? O biodrze od podstaw!” Lublin 2022

W miniony weekend (04-05.06.2022 r.) odbyła się już szósta, flagowa Konferencja pt. „Co w stawie trzeszczy”. Tym razem studenci oraz lekarze z całej Polski, rozmawiali o stawie biodrowym. Miejscem spotkania było Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie. Organizacją wydarzenia zajęli się pracownicy uczelniani z Kliniki Ortopedii i Traumatologii z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie, oraz członkowie Studenckiego Koła Naukowego Ortopedii i Traumatologii lubelskiego Uniwersytetu Medycznego. Członkami Komitetu Naukowego byli: prof. dr hab. n. med. Jacek Gągała, dr hab. n. med. Krzysztof Gawęda, dr hab. n. med. Marta Tarczyńska, prof. dr hab. n. med. Łukasz Matuszewski, Dr Mariusz Smolik i prof. dr hab. n. med. Marek Synder. Komitet Organizacyjny tworzyli: lekarz Oliwer Sygacz, oraz Agata Kania, Hanna Tsitko, Kaja Surowiecka, Agata Węgrzyniak oraz Magdalena Makarewicz.  

Patronat nad Konferencją objęło Polskie Towarzystwo Artroskopowe oraz Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne.  

 

Ideą Konferencji CWST było przekazanie studentom w jasny i zrozumiały sposób wiedzy ortopedycznej z zakresu stawu biodrowego przez zaproszonych gości, wybitnych specjalistów 

 

W sobotę 04 czerwca odbył się dzień wykładowy obejmujący pięć sesji. Uczestnicy pogłębiali swoją wiedzę z zakresu traumatologii, endoprotezoplastyki, onkologii i artroskopii w obrębie stawu biodrowego. Odrębną sesję stanowiła ortopedia dziecięca. Po wielu wartych zapamiętania wykładach, prezentowanych przez studentów i lekarzy, na uczestników czekała uroczysta kolacja. 

Gotowy do pracy Komitet Organizacyjny w składzie (od lewej): Kaja Surowiecka, Agata Kania, Agata Węgrzyniak, Hanna Tsitko, lek. Oliwer Sygacz
Pierwszy dzień Konferencji uczestnicy spędzili na Auli w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Dzień wykładowy zapoczątkował dr hab. n. med. Krzysztof Gawęda wykładem eksperckim na temat historii ortopedii na Lubelszczyźnie
Za wystąpienie na temat złamań szyjki kości udowej Kaja Surowiecka została nagrodzona I miejscem
II miejsce otrzymał Michał Kanak za wystąpienie dotyczące radiologii
Po sesji I odbyła się bardzo żywa dyskusja na temat omawianego przez prof. dr hab. n. med. Tomasza Blicharskiego problemu osteoporozy w ortopedii (od lewej; dr hab. n. med. Krzysztof Gawęda, prof. dr hab. n. med. Tomasz Blicharski)
W drugiej sesji wykładowej Hanna Tsitko mówiła na temat złamań przezkrętarzowych, za co została wyróżniona przez członków Komisji Naukowej
Hanna Wawrzyniak mówiła o nowotworach w obrębie stawu biodrowego, za swoje wystąpienie otrzymała miejsce III
Katarzyna Kwas za swoje wystąpienie na temat różnic klinicznych pomiędzy pacjentami pediatrycznymi a dorosłymi w traumatologii otrzymała wyróżnienie
Prezes OSTO Marcin Mostowy przybliżył uczestnikom temat konfliktu udowo-panewkowego

W niedzielę, piątego czerwca, miał miejsce intensywny dzień warsztatowy. Uczestnicy Konferencji utrwalali swoją wiedzę z zakresu badania ortopedycznego stawu biodrowego, poznawali zasady endoprotezoplastyki stawu biodrowego, technikę wykonywania zespoleń wewnątrzszpikowych, a także poznawali sposoby gipsowania.

W czasie warsztatów uczestnicy mieli możliwość przećwiczyć różne techniki gipsowania
Świetnie przeprowadzone warsztaty przez dr hab. n. med. Krzysztofa Gawędę, na temat badania ortopedycznego stawu biodrowego
Dzięki firmie Zimmer, uczestnicy Konferencji mogli przeprowadzić procedurę wprowadzania trzpienia do kanału szpikowego sztucznej kości udowej
Przedstawiciel firmy Medgal, instruował uczestników jak wszczepiać sztuczną panewkę w kości miednicznej
Firma Stryker prezentowała uczestnikom Konferencji technikę wykonywania zespoleń wewnątrzszpikowych przy pomocy gwoździa krętarzowego Gamma
Na zdjęciu przedstawiciel firmy ChM (po lewej) prezentuje technikę zespolenia złamań śródszpikowym gwoździem Gamma
Dr hab. n. med. Marta Tarczyńska pokazywała różne techniki szycia chirurgicznego

Dwudniowa Konferencja CWST została poprzedzona spotkaniem w Collegium Medicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, gdzie uczestnicy mieli możliwość wysłuchać dwóch wykładów eksperckich, po których nastąpiło walne zebranie członków OSTO.

W piątek, trzeciego czerwca, odbyły się dwa wykłady eksperckie stanowiące wstęp do Konferencji. Powyższe zdjęcie przedstawia prof. dr hab. n. med. Jacka Gągałę prezentującego członkom OSTO przypadek kliniczny pacjenta
Na walnym zebraniu członków OSTO wybrano nowy Zarząd Towarzystwa (od lewej: Bartłomiej Juszczak, Michał Kanak, Agata Kania, Hanna Wawrzyniak, Marcin Mostowy, Maciej Maiński, Katarzyna Kwas, Maciej Kloc, Mateusz Nawrocki)

Duże podziękowania należą się sponsorom, bez których ta Konferencja nie mogłaby się odbyć. Należą do nich CEM, ChM, Smith&Nephew, Amgen, Massmedica, Fundacja Mocni na Starcie, Medisept, SciencePharma, Medgal, Zimmer, Biomet, Medisfera, Aesculap Chifa, Stryker, Biovico, Poznań LAB, Solinea, NovaSpine, Techdow, Więcej niż LEK. 

Konferencja „Co w stawie trzeszczy” jest tylko jednym z wielu przedsięwzięć Ogólnopolskiego Studenckiego Towarzystwa Ortopedycznego. Członkostwo w OSTO nie tylko daje możliwość nauki i rozwoju. OSTO zrzesza ludzi z pasją i motywacją do działania, sprzyja nawiązywaniu nowych znajomości i przyjaźni. Serdecznie zachęcamy do wstępowania w nasze szeregi! J