Relacja z sympozjum The New Frontiers in Orthopaedic Oncology 2017

W dniach 28.09 – 30.09.2017 odbyło się prestiżowe Międzynarodowe Sympozjum The New Frontiers in Orthopaedic Oncology. Do Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie przybyli najlepsi specjaliści z całej Europy, reprezentujący wiodące ośrodki badawcze na Starym Kontynencie.

Wśród znakomitego grona nie mogło również zabraknąć członków Ogólnopolskiego Studenckiego Towarzystwa Ortopedycznego. Na zaproszenie Pana Profesora Daniela Kotrycha, Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego NFOO, szansę udziału w wydarzeniu dostało dwóch naszych przedstawicieli.

Wydarzenie obfitowało w doskonałe prezentacje i ciekawe dyskusje oraz umożliwiło nawiązanie nowych, licznych kontaktów. W sposób szczególny zainteresowanie wzbudziły prace prof. Lee Jeysa z Royal Orthopedic Hospital w Birmingham, które zainspirowały uczestników do gorącej i niezwykle pouczającej debaty na temat marginesów resekcji mięsaków w obrębie kości. Zachwycająca była prezentacja Prof. Kotrycha, w której przedstawił złożoność oraz skomplikowanie operacji rekonstrukcyjnych w obrębie miednicy, które wykonano w Klinice Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Zwróciliśmy również szczególną uwagę na prace ośrodka z Munster, w których Profesorowie podzielili się bogatym doświadczeniem na temat stosowania protezy MUTARS.

Sympozjum NFOO jest wydarzeniem, które zasługuje na szczególną uwagę. Bez wątpienia prezentowane są na nim najważniejsze zagadnienia dotyczące ortopedii onkologicznej i rekonstrukcyjnej. Przełomowe badania, nowe metody oraz rozwijająca się technologia są inspiracją dla specjalistów na całym świecie, a wspólna praca i wymiana doświadczeń dają nadzieję na nieustanny rozwój naszej gałęzi medycyny. Jako młodzi adepci zainteresowani w sposób szczególny ortopedią i traumatologią jesteśmy niezwykle zadowoleni z współtworzenia społeczności pasjonatów tej wspaniałej dziedziny nauki.

Dziękujemy Panu Profesorowi Danielowi Kotrychowi z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz Panu Doktorowi Pawłowi Łęgoszowi za możliwość wzięcia udziału w sympozjum NFOO oraz nieustające wsparcie.

Studentów zainteresowanych tematyką ortopedii onkologicznej zachęcamy do współpracy i dołączenia do nowego Studenckiego Koła Naukowego Ortopedii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, które rozpoczyna swoją działalność w tym miesiącu z inspiracji Kolegi Macieja Otworowskiego – Studenta WUM oraz członka Ogólnopolskiego Studenckiego Towarzystwa Ortopedycznego. Opiekunem Projektu jest Doktor Paweł Łęgosz, kierownik Oddziału Ortopedii i Endoprotezoplastyki Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya. Uczestnictwo w pracach Koła da szansę studentom na poszerzenie wiedzy z zakresu ortopedii onkologicznej, rekonstrukcji oraz zastosowania najnowszych technologii w leczeniu operacyjnym, spotkania i debaty z najlepszymi specjalistami wiodących ośrodków, a także inspiracje i materiały do prowadzenia własnych badań naukowych.

Krzysztof K. Starszak