Relacja z I Studenckiej Konferencji Ortopedycznej w Gdańsku

W dniu 22.09.2017r. w Gdańsku odbyła się I Studencka Konferencja Ortopedyczna. Powołując się na słowa prof. Andrzeja Bohatyrewicza było to wydarzenie niespotykane w skali świata. W konferencji udział wzięło około 60 studentów i rezydentów z całej Polski oraz kilkoro gości zagranicznych. W gmachu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przedstawionych zostało wiele interesujących prac i poprowadzono mnóstwo merytorycznych i wyczerpujących dyskusji.  Członkowie komitetów naukowych bardzo często podkreślali, iż zaskoczył ich poziom prezentacji i sposób przedstawiania wyników badań. Wszyscy uczestnicy w ramach nagrody otrzymali podręcznik „Ortopedia i Traumatologia” rekomendowany przez PTOiTr. Decyzją jury 3 letnie członkostwo w SICOT otrzymali wszyscy zagraniczni goście oraz Zuzanna Duda z Gdańska i Maciej Kasprzyk z Poznania. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Wieczorem odbyło się spotkanie koleżeńskie, a relacje, które zawiązaliśmy, na pewno zaprocentują w przyszłości i będą się stale rozwijać.

Tym samym rozpoczęliśmy nowy rozdział w polskiej ortopedii. Studenckie Konferencje Ortopedyczne będą wydarzeniem cyklicznym, odbywającym się co roku. W roku 2018 spotkamy się w Szczecinie, a w 2019 w Łodzi.

Serdecznie dziękujemy przedstawicielom Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przedstawicielom PTOiTr a szczególnie: prof. Tomaszowi Mazurkowi, prof. Markowi Synderowi, prof. Andrzejowi Bohatyrewiczowi, Pani Magdalenie Adamczewskiej i naszej koleżance Zuzannie Dudzie za zorganizowanie I Studenckiej Konferencji Ortopedycznej.