Kategoria: Sprawozdania

Sprawozdanie z poszerzonego zjazdu Zarządu PTOiTr

W dniu 19.09.2017r. odbyło się poszerzone zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Odpowiadając na zaproszenie Prezesa PTOiTr Profesora Marka Syndera wziąłem udział w spotkaniu jako przedstawiciel środowiska studenckiego. W czasie zebrania poruszono wiele kwestii…