Sprawozdanie z poszerzonego zjazdu Zarządu PTOiTr

W dniu 19.09.2017r. odbyło się poszerzone zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Odpowiadając na zaproszenie Prezesa PTOiTr Profesora Marka Syndera wziąłem udział w spotkaniu jako przedstawiciel środowiska studenckiego. W czasie zebrania poruszono wiele kwestii dotyczących studentów zainteresowanych ortopedią i traumatologią. Z dumą słuchałem wypowiedzi władz na temat naszego ruchu i aktywności studentów-pasjonatów. Najważniejsze informacje, które chciałbym Wam przekazać:

  • Studenckie Konferencje Ortopedyczne będą wydarzeniem cyklicznym organizowanym co roku.
  • Przedstawiciele PTOiTr wyrazili pełne poparcie dla przedstawionych przeze mnie inicjatyw. W ten sposób otrzymaliśmy zielone światło dla projektu wakacyjnych praktyk ortopedycznych dla członków OSTO, a także „wieczorków ortopedycznych”. Specjaliści zapewnili również o chęci pomagania nam w organizacji warsztatów.
  • Otrzymaliśmy zaproszenie na kongres Osteosynthese International 2018 na preferencyjnych warunkach.
  • Zaproponowano, abyśmy pomagali w organizowaniu konferencji, zjazdów i sympozjów, a w zamian za to będziemy mogli uczestniczyć w nich na bardzo korzystnych warunkach.
  • Prezes PTOiTr prof. Marek Synder zapraszając na spotkanie Zarządu przedstawiciela studentów rozpoczął nowy etap w dziejach polskiej ortopedii. Pomysł się sprawdził, a pan Profesor chciałby widzieć przedstawiciela studentów również na kolejnych spotkaniach.

Adrian Góralczyk
prezes Zarządu