31. Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego

Między 9 – 11 września w Łodzi,  w hotelu Andel’s odbyło się 31. Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. 👶

Tematem wiodącym konferencji były schorzenia stawu biodrowego, a w szczególności choroba Perthesa. Na uczestników czekała jednak nie tylko duża liczba interesujących wykładów, ale także warsztaty praktyczne.

Sympozjum swoją obecnością uświetnili znakomici specjaliści: Reinhard Graf z Austrii, Harry Kim i Anthony Herring z USA, Federico Canavese z Francji oraz Ludwig Meiss z Niemiec.

Podczas tego wydarzenia nie mogło zabraknąć reprezentacji OSTO ! W sesji studenckiej przedstawione zostały wyniki prac kilku członków naszego towarzystwa:
Trendy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w chorobie Perthes’a w Polsce – Dawid Ciechanowicz
Analiza radiologiczna złamań trzonów piszczeli leczonych chirurgicznie w populacji pediatrycznej – Kasia Kwas, Marcin Mostowy
Epidemiologia i etiologia urazów ręki w populacji pediatrycznej – Kasia Kwas, Marcin Mostowy