Konferencja „Kończyna Dolna, Kończyna Górna – Co Nas Może Zaskoczyć?”, 17-18.04.2020

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania streszczeń na sesję OSTO podczas Konferencji „Kończyna Dolna, Kończyna Górna – Co Nas Może Zaskoczyć?”, która odbędzie się w dniach 17-18.04.2020 w Łagowie Lubuskim.

Poniżej przedstawiamy wymagania techniczne dotyczące przygotowania streszczeń:
• napisane w języku polskim
• przygotowane w formacie programu Word – *.doc lub *.docx
•streszczenia powinny spełniać następujące parametry z uwzględnieniem przedstawionego poniżej układu:

TYTUŁ WYSTĄPIENIA
AUTORZY (Pierwszy autor, drugi autor….) – proszę podkreślić nazwisko autora prezentującego referat
SŁOWA KLUCZOWE: (maksymalnie 5 słów)
TREŚĆ ABSTRAKTU: maksymalnie 300 słów
Tekst: czcionka Times New Roman 12, niepogrubiona, tekst wyjustowany, odstęp między wierszami 1,5, marginesy standardowe 2,5 cm

Ostateczny termin przesyłania streszczeń to 20 marca 2020 r.   W celu przesłania streszczenia proszę:
1) przesłać pracę na adres: biuro@sans-souci.pl z dopiskiem „streszczenie_Łagów_sesja OSTO”
2) praca zostanie przekazana do recenzji do dr n.med. Marcina Sergiewa – Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego

Informujemy, że osoby przesyłające streszczenie powinny zgłosić swój udział w konferencji i uiścić opłatę fee (tabela opłat dostępna na stronie https://konczyna-dolna.pl ).