Warsztaty – alloplastyka całkowita stawu kolanowego (proteza NexGen LPS)

W miniony czwartek (18.03.2021r.) Klinika Ortopedii i Rehabilitacji WUM zorganizowała dla studentów warsztaty zakładania całkowitej, dwuprzedziałowej protezy stawu kolanowego NexGen LPS.

Warsztaty zostały poprowadzone pod przewodnictwem Kierownika Kliniki dr hab. n. med. Artura Stolarczyka oraz Opiekuna SKN, byłego członka Zarządu OSTO, lek. Bartosza Maciąga.

W warsztatach wzięło udział 8 członków OSTO z całej Polski. Instrumentarium zostało udostępnione dzięki uprzejmości Pana Roberta Karewicza z firmy Zimmer Biomet.

Członkowie OSTO, którzy wzięli udział, wyrażali bardzo pozytywne opinie na temat przeprowadzonych warsztatów. Miały one niezwykle wysoką wartość merytoryczną. Każda osoba miała możliwość samodzielnie, bądź z pomocą, założyć wszystkie elementy protezy z wykorzystaniem prawdziwego, używanego na bloku operacyjnym instrumentarium.

Zabiegi endoprotezoplastyki stawu kolanowego są jednymi z najczęściej wykonywanych w ortopedii, także umiejętności praktyczne z tego zakresu są nieocenione dla młodych adeptów ortopedii i kluczowe w przyszłej pracy.

Dziękujemy bardzo za zaproszenie i możliwość uczestnictwa członków OSTO. Z niecierpliwością czekamy na kolejne warsztaty ?