Zarząd

Władze Towarzystwa (2019–2020)

Zobacz sylwetki członków

Zarząd:

Adrian Góralczyk Prezes Zarządu
Michał Ebisz I Wiceprezes Zarządu
Ola Sibilska II Wiceprezes Zarządu
Ilona Wagner-Olszewska Sekretarz
Tomasz Mrozek Skarbnik
Bartosz Maciąg Członek Zarządu
Marcin Mostowy Członek Zarządu
Radek Rogacki Członek Zarządu
Kinga Danowska Członek Zarządu

Komisja rewizyjna:

Kasia Gugała Przewodnicząca
Kacper Ruzik Zastępca Przewodniczącej
Piotr Mędza Członek Komisji