I Studencka Konferencja Ortopedyczna

Zapraszamy do udziału w organizowanej przez GUMed i PTOiTr I Studenckiej Konferencji Ortopedycznej. Będzie to doskonała okazja do poznania się, podzielenia się wynikami swoich dotychczasowych badań i nawiązania współpracy.

Konferencja Studentów odbędzie się pod patronatem Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgii Ortopedycznej i Traumatologicznej (SICOT), reprezentowanej podczas konferencji przez Wiceprezesa SICOT prof. Andrzeja Bohatyrewicza.
Autorzy trzech nagrodzonych prezentacji podczas międzynarodowej sesji otrzymają trzyletnie członkostwo SICOT w charakterze członków stowarzyszonych.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową:
http://sko2017.ptoitr.pl/
Czekamy na Ciebie w Gdańsku!