XXXIX Dni Ortopedyczne PTOiTr – relacja okiem OSTO

W dniach 7-9.10.2021 miały miejsce XXXIX Dni Ortopedyczne Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego (PTOiTr). Całe wydarzenie odbyło się w niepowtarzalnym miejscu, a dokładnie w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu. Dziesięciu członków OSTO pomagało organizacyjnie podczas przebiegu wydarzenia oraz brało udział w wykładach, warsztatach oraz programie pozamerytorycznym. W Dniach Ortopedycznych uczestniczyło prawie 700 osób.

Członkowie OSTO i SKN Ortopedii z Gdańska gotowi do działania ! 🙂

Wydarzenie obfitowało w liczne i interesujące wykłady. Warto jednak zaznaczyć, że czterech naszych członków brało czynny udział podczas 'Sesji wystąpień rezydentów i członków OSTO’ – Bartłomiej Juszczak, Dawid Ciechanowicz, Justyna Napora, Maciej Maiński. Dodatkowo nasza I Wiceprezes (Justyna Napora) miała zaszczyt wraz z Profesorem Andrzejem Bohatyrewiczem moderować wyżej wymienioną sesję.

Justyna Napora oraz Profesor Andrzej Bohatyrewicz w roli moderatorów Sesji wystąpień rezydentów i członków OSTO
Maciej Maiński z pracą pt.: Czy „ból pourazowy” na pewno jest pourazowy? – studium przypadku
Justyna Napora z wystąpieniem pt.: Analiza obaw dotyczących operacji wśród pacjentów poddanych zabiegom chirurgii ręki w procedurze jednodniowej
Dawid Ciechanowicz z wystąpieniem pt.: Trendy postępowania z pacjentami z przerzutami nowotworowymi do trzonów kości długich wśród członków PTOiTr
Bartłomiej Juszczak z pracą pt.: Wpływ fenotypu złamania bliższego końca kości udowej na stopień zmniejszenia hemoglobiny

Wraz z prof. Andrzejem Bohatyrewiczem nasza Wiceprezes Justyna Napora była także moderatorem sesji: Spotkania rezydentów z Konsultantem Krajowym i Prezesem PTOiTr. Natomiast pozostała część członków OSTO uczestniczyła aktywnie jako modele przy badaniu podczas  warsztatów praktycznych oraz wspomagała organizację całej konferencji.

Oliwer Sygacz jako model podczas warsztatów praktycznych z badania klinicznego stawu kolanowego. Prowadzący: prof. Julian Dutka
Miłosz Piotrowicz podczas warsztatów z podstaw badania stawu ramiennego. Prowadzący:  prof. Przemysław Lubiatowski

To niesamowite wyróżnienie uczestniczyć w tak doniosłym wydarzeniu wraz z gronem największych polskich ekspertów. W okresie pandemii wyjątkowo tęskniliśmy za spotkaniami na żywo, dlatego podwójnie cieszyliśmy się z uczestnictwa w tak ważnym wydarzeniu. Mamy nadzieję, że do szybkiego zobaczenia na kolejnych konferencjach!

Przedstawiciele Zarządu OSTO pozdrawiają z Torunia 🙂