Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego

W sobotę 19.09.2020 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Zebranie odbyło się w zlokalizowanym na gdańskiej starówce Dworze Artusa, którego wnętrze ozdobione jest wieloma zabytkami i obrazami.

Na tym ważnym wydarzeniu Ogólnopolskie Studenckie Towarzystwo Ortopedyczne reprezentowała Członkini Zarządu Justyna Napora i były Członek Zarządu, lekarz stażysta, Radosław Rogacki.

Podczas Zebrania funkcję Prezesa PTOiTr bieżącej kadencji objął Prof. Tomasz Mazurek, wybrano również nowe Władze i rozdano liczne laudacje. Na funkcję Prezesa Elekta PTOiTr został wybrany Prof. Andrzej Bohatyrewicz.

W imieniu Prezesa, Zarządu i wszystkich członków OSTO serdecznie gratulujemy Prezesowi, Prezesowi Elektowi oraz Członkom nowych Władz PTOiTR i żywimy nadzieję na dalsze wsparcie ze strony Towarzystwa 🙂