Leczenie artroskopowe i małoinwazyjne oszczędzające staw kolanowy – nowa publikacja OSTO

“Leczenie artroskopowe i małoinwazyjne oszczędzające staw kolanowy” to druga publikacja edukacyjna OSTO. W jej skład wchodzi 15 rozdziałów o łącznej objętości 440 stron.

Każdy z rozdziałów w sposób możliwie zwięzły i praktyczny przedstawia zagadnienia będące realnymi problemami klinicznymi dla ortopedów zajmujących się leczeniem patologii stawu kolanowego. Publikacja jest bogato ilustrowana (łącznie 253 ryciny), a każdy rozdział jest zakończony podsumowaniem najważniejszych zagadnień. Podczas tworzenia rozdziałów stosowano zasady Evidence-Based Medicine korzystając z możliwie najnowszej i najlepszej jakościowo literatury naukowej (łącznie 486 pozycji bibliograficznych). Autorami, oprócz studentów i młodych lekarzy, są również uznani specjaliści w dziedzinie leczenia artroskopowego i małoinwazyjnego oszczędzającego staw kolanowy.

Podziękowania

Ogólnopolskie Studenckie Towarzystwo Ortopedyczne (OSTO) oraz Redaktorzy składają serdeczne podziękowania Polskiemu Towarzystwu Ortopedycznemu i Traumatologicznemu, Polskiemu Towarzystwu Artroskopowemu oraz firmie Zimmer Biomet za pomoc w wydaniu niniejszego opracowania. 

Serdecznie dziękujemy Recenzentom publikacji: Prof. dr. hab. n. med. Markowi Synderowi oraz Prof. dr. hab. n. med. Marcinowi Domżalskiemu za wsparcie merytoryczne, niezwykle cenne, praktyczne uwagi i tym samym podniesienie wartości publikacji. 

Składamy również podziękowanie wszystkim Autorom. To dzięki Waszemu zaangażowaniu i wytężonej pracy powstała pozycja wyjątkowa, która, jak mamy nadzieję, okaże się przydatna zarówno studentom, lekarzom rezydentom, jak i lekarzom specjalistom zajmującym się leczeniem schorzeń stawu kolanowego w codziennej praktyce.

Pobierz: