Sprawozdanie z poszerzonego zjazdu Zarządu PTOiTr

W dniu 19.09.2017r. odbyło się poszerzone zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Odpowiadając na zaproszenie Prezesa PTOiTr Profesora Marka Syndera wziąłem udział w spotkaniu jako przedstawiciel środowiska studenckiego. W czasie zebrania poruszono wiele kwestii…

Miejsca dla członków OSTO na 9th International Symposium Knee Arthroplasty

Z radością informujemy, że otrzymaliśmy 5 miejsc dla członków OSTO na 9th International Symposium Knee Arthroplasty, które odbędzie się w dniach 5-7 października 2017r. w Krakowie. Promocyjna opłata wpisowa wynosić będzie dla 4 członków po 400zł,…