Kontakt

Ogólnopolskie Studenckie Towarzystwo Ortopedyczne

ul. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok
Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej UDSK
KRS: 0000678863
Numer konta bankowego: 62 1240 5211 1111 0010 7379 2388
E-mail: zarzad@osto.edu.pl